1. Není ‚regresní terapie‘ jako ‚regresní terapie‘

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je řazena mezi tak zvané „regresní psychoterapie“, ale  pokládám za velice důležité, aby si jejich čtenář uvědomil, že těch „regresních terapií“ je dnes velice mnoho a každý, kdo se pokouší vést svého klienta nějakým způsobem do minulosti hlásá, že dělá „regresní terapii“. Jestliže se ale těchto lidí zeptáte, z jakých teoretických předpokladů vycházejí a jakou teorií se řídí, velice často solidní odpověď nedostanete.  Mnoho z nich totiž ani nepokládá za důležité nějakou teorii mít a řídit se jí. Je to podporováno i současným stavem psychologie, která sice formálně hovoří o různých „teoriích osobnosti“, ale těch má mnoho a různých. Z vědeckého hlediska pak zde nelze hovořit o „teoriích“, ale spíše o názorech jednotlivých psychologů na to, jak se asi věci v té psychologii mají.“

Anrej Dragomirecký, www.dragomirecky.cz

Na kurzech HAP se učíme praxi metody dle detailně zpracované teorie. Teprve po pochopení principu, jak vlastně metoda funguje, je možné naučit se správně techniku používat.

Nemusíte mít obavy, že bychom Vás na kurzu zahltili velkým množství teorie nebo její složitostí 🙂 Jde především o pochopení principu…

Z naší zkušenosti víme, že metodu HAP je schopen se naučit každý, kdo má tento záměr a vůli věnovat se zpočátku trpělivě daným tématům.

Podrobněji tuto problematiku rozebírá Rybakov a Pokryškin v knížce Může být psychologie vědou? Po pečlivé analýze docházejí k závěru, že současná psychologie vědou není. To se snažím napravit ve své knížce Teorie osobnosti. Pokud se s teorií seznámíte, zjistíte, že je vybudována přísně axiomaticky, tj. jsou formulovány axiomy (předpoklady, které se pokládají za pravdivé a nedokazují se) z nichž se vychází a všechna další tvrzení jsou pak již z nich odvozena. A to, co nazývám Hlubinnou abreaktivní psychoterapií, je psychoterapeutická praxe, vycházející z této teorie.“

Anrej Dragomirecký, www.dragomirecky.cz

2. HAP zahrnuje komplexní přístup k řešení fyzických i psychických potíží

Zahrneme-li do technik Hlubinné abreaktivní psychoterapie to, co je popsáno v knihách Psychoterape I. a Psychoterapie II.,  jsme prakticky schopni čistě psychoterapeuticky, bez aplikace jakýchkoliv farmak léčit všechny psychiatrické diagnózy, s nimiž lidé přebývají na psychiatriích (Pokud se jedná skutečně „duševní příčiny“ potíží, nikoliv třeba následky mechanického poškození nervové soustavy člověka.“

Anrej Dragomirecký, www.dragomirecky.cz

Na kurzech HAP se naučíte nejen základní metodu zpracovávání traumatu, ale také celou teorii i praxi přímé komunikace s duší, možnosti jejich odvedení ‚do Světla‘, práce na dálku ad.

Součástí pokračovacího kurzu je také praxe přímé komunikace s bytostmi ‚Duchovních měst‘, možnosti jejich pomoci při terapii a také možnost přímé komunikace za účelem vlastního duchovního růstu.

3. HAP otvírá nové cesty poznání

Z filosofického hlediska je praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie zajímavá tím, že nám dává velice jasný, logický a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních zákonitostí. Mnoho lidí si často klade otázku, jak posuzovat a srovnávat jednotlivé techniky a směry, které umožňují práci na sobě samém. Podle názoru autora těchto stránek jde hlubinná abreaktivní psychoterapie skutečně k podstatě věci a je-li prováděna správně a důsledně, nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí. „

Anrej Dragomirecký, www.dragomirecky.cz