Základní kurz je vhodný pro všechny, kteří mají záměr naučit zpracovávat následky traumatickcýh událostí.

I přes to, že na kurzu je věnována větší část času vzájemnému zpracovávání vlastních traumat, není tento kurz zaměřen primárně „léčebně“. Zpracování vlastních engramů je nedílnou součástí výcviku nového auditora (terapeuta), neznamená to ovšem, že si kurzista řeší pouze své potíže, nýbrž že střídá pozice klienta a auditora rovnoměrně (tedy že je auditován i audituje).

Kurz není vhodný pro:

  • těhotné ženy

  • pacienty s psychiatrickou diagnozou a dlouhodobou medikací

    (pro individuální domluvu nás kontaktujte)

Pokračovací kurz je určen pouze pro absolventy kurzu základního (u kteréhokoli lektora). Pokud zájemce o pokračovací kurz aktivně neaudituje, je vhodné si osvěžit teorii i praxi základního kurzu, nebo dle svého uvážení si základní kurz zopakovat ještě jednou (v tomto případě se lze individuálně domluvit na zkrácené účasti na kurzu).