Metoda Hlubinné abreaktivní psychoterapie

Metoda Hlubinné abreaktivní psychoterapie je dílem českého průkopníka a učitele Andreje Dragomireckého, který tuto metodu rozvíjí a zdokonaluje posledních třicet let.

Více o Andreji Dragomireckém

Teorie vychází z principů popsaných Ronem Hubbardem, další popis jevů rozvinul Andrej Dragomirecký ve své knize Teorie osobnosti, která představuje velmi podrobný popis osobnosti člověka a jejích dějů.

Teorie zpracovávání traumatických událostí je základním kamenem HAP. Je zpracována velmi podrobně tak, aby se při dodržení auditovacího postupu terapeut vždy spolehlivě dopracoval k cíli – tedy k úplnému zpracování traumatické události – a tím i k odeznění všech nepříjemných potíží fyzických i psychických tímto traumatem způsobeným.

Tuto teorii i popis auditovacího postupu shrnuje kniha Psychoterapie I.

Kratší popis teorie najdete zde

Další částí Hlubinné abreaktivní psychoterapie (HAP) je teorie a především pak praxe komunikace na úrovni duchaTato zahrnuje způsoby práce na dálku, práci přes prostředníka (i v nepřítomnosti klienta) a také komunikaci s dušemi, které po opuštění svého těla neodešly ‚do Světla‘ (a kvůli své připoutanosti ke klientovi mu mohou způsobovat potíže).

Tuto teorii a postupy praxe shrnuje kniha Psychoterapie II.

Metody přímé duchovní komunikace dále navazují na HAP a poskytují velmi široký prostor uplatnění – pro terapeutickou praxi využíváme často spolupráci s ‚duchovními městy“ a přímou komunikaci s bytostmi dalších úrovní.

Tyto metody komunikace také slouží pro pochopení základních principů pozemského i duchovního světa a také pro pochopení cesty vlastního duchovního růstu.

Více na oficiálních stránách HAP:

http://www.dragomirecky.cz/novy/

Vítejte na stránkách

Mé stránky:

http://dusesvit.cz

Co je to pneumatotherapie?

o výhodách HAP zde:

O

Proč si vybrat právě HAP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *