Jak probíhají kurzy HAP I., II. III.?

Původní koncept cca 7 denních kurzů (v 90.-tých letech až do doby nedávné) byl koncipován v duchu doby, kdy bylo relativně pomalejší tempo a většina zájemců si brala na kurz 6 dnů dovolené. To se postupně (z pohledu současné poptávky po kurzech) jeví jako značný problém.

Po tom, co jsem byl pověřen vedením kurzů, vedl jsem je dva roky v nastavení 7 denného kurzu (příjezd v páte v podvečer – odjezd další pátek během dopledne). Postupně se zájemci o kurz vyjadřovali ve smyslu, že kurz je hodně zajímá, ale tolik dovolené nemají.

Proto jsem od počátku roku 2019 hledal možnost intenzivnější formy kurzu, která by ale nebyla na úkor kvality kurzu.

Rozhodnul jsem se kurz HAP I. (základní) dělat ve formě pátek odpoledne až do 21hod. večera, sobota 8.30 až 21hod., neděle 8.30 – 18hod. + s domluvou na některý další víkend s dvoudenní plnou praxí so. + ne. celý den). Tím se naplní v hodinách praxe 5 dní kurzu. Pokud bereme, že původní kurzy sedmonednní vlastně obsahovaly pátek podvečer jako seznamovací a další pátek již se většinou nepraktikovalo, je z mého pohledu kurz po stránce odborné i praktický v novém modelu uspořádání plnohodnotný.

Pro kurz HAP II. platí, že vychází již ze zkušeností, teorie a praxe HAP I. V rámci Psychoterapie II. Andreje Dragomireckého není tolik nové teorie, o to více jde o samotnou praxi. Proto jsem se rozhodl, že kurz bude koncipován v délce tři a půl dne, kdy teorii bude věnován páteční čas a sobota dopoledne, a pak další dny (až do pondělí večera) budou věnovány praxi.

Pro kurz HAP III., který je speciálním kurzem pro již zkušené terapeut pak platí, že veškerá náplň kurzu bude uskutečněna od pátku do neděle (teorie a praxe).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *